" /> Vásárlási feltételek - Krea-Wood
Ingyenes szállítás 15.000 Ft felett

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.kreativwebshop.hu

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Krea-Wood Kft., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF 2017.12.01.-én lép hatályba. Utolsó módosítás: 2017.12.01.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el: ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Eladó, szolgáltató adatai:

 

Krea-Wood Kft.

6723 Szeged, Hont Ferenc u. 17/B

Székhely: 6723 Szeged Hont Ferenc utca 17/B

Cg.j: 06-09-024332

Adószám: 26313474-2-06

Közösségi adószám: HU26313474

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12010350-01659045-00100009

Tel.: +36-30 903 6783 (Ügyfélszolgálat elérhetősége: minden munkanapon 08:00 - 18:00 között)

Email: info@kreativwebshop.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-70075/2013

 

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

 

Tárhelypark Kft.

2724 Újlengyel, Határ út 14.
Telephely: 1119 Budapest, Mohai köz 4.

Cg.j: 23289903-6201-113-13
Adószám: 23289903-2-13
Bankszámlaszám: RAIFFEISEN BANK ZRT: 12111179-01395626-00100003
Tel.: +36-1-700-4140

Email: info@tarhelypark.hu

 

 

Katalógus oldalainkon szereplő termékek:

 

kreatív és hobbi termékek, noteszek, naplók, fából készült használati tárgyak, Krea-Wood termékek

 

Honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog:

 

A Honlap célja kreatív és hobbi termékek, Krea-Wood termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek. 

 

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A www.kreativwebshop.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.kreativwebshop.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.kreativwebshop.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kreativwebshop.hu  domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

A jelen ÁSZF alapján távollévők között létrejövő szerződés nyelve MAGYAR.

Általános tudnivalók, feltételek:

 

Regisztráció:

 

Az oldalak böngészéséhez, valamint a lakossági árakon történő vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Nagykereskedelmi árakon történő vásárláshoz azonban mindenképpen regisztráció szükséges, melynek során kötelező megadni a cég adószámát és cégjegyzékszámát / EV nyilvántartási számát, hogy nyilvánosan elérhető adatok alapján ellenőrizhető legyen a kérvényező cég létezése. A Krea-Wood Kft. saját hatáskörben fenntartja annak lehetőségét, hogy mely regisztrált cégnek engedélyezi a www.kreativwebshop.hu honlapon keresztül az általa forgalmazott termékek nagykereskedelmi árakon történő megvásárlását. 

 

A regisztráció elküldése után automatikus visszaigazoló emailt küldünk, melyben található link-re kattintva igazolhatja regisztrációs szándékát. Ellenkező esetben regisztrációja nem lesz érvényes. A nagykereskedelmi árak eléréséhez szükséges regisztrációs kérvény elfogadásának tényéről a kérvényezőt emailben értesítjük.  

 

A regisztrációval a Vásárló egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

 

A megrendelés elküldésével és annak a Krea-Wood Kft. által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre. A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül. A szerződés dokumentumai a Vásárló vételi ajánlata (rendelés), és a Szolgáltató visszaigazolása.

 

A hibás, vagy hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük.

 

A regisztrált adatokat a vásárló a vásárlási folyamat során vagy előtte is megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezést követően, a jobb oldali menüsorban a „Felhasználó regisztráció" menüpontban. 

 

Oldalunkon történő regisztrációjával egyidőben feliratkozása is megtörténik a HÍRLEVELÜNKRE ugyan azokkal az adatokkal, melyeket a regisztrációja során megadott. Amennyiben nem szeretné hírlevelünket a későbbiekben megkapni, az aktuális hírlevelünk alján található hivatkozásra kattintva bármikor lejelentkezhet onnan.

 

Árak:

 

Oldalainkon található termékek árai tartalmazzák a mindenkor érvényben lévő mértékű általános forgalmi adót és csak a csomagküldésben (online rendelés esetén) érvényesek, valamint alap esetben a lakossági felhasználók számára érvényesek. Viszonteladók számára, előzetessen jóváhagyott regisztrációt követően, a webáruházba történő bejelentkezés után speciális, nagykereskedelmi árak kerülnek feltüntetésre!

 

Viszonteladók bizonyos termékekből (pl. írószerek) csak "doboz" mennyiséget vásárolhatnak, így az 1 db termék vásárlásának lehetősége nem elérhető a számukra. Ezt a rendszer automatikusan jelzi azáltal, hogy a vásárló számára csak az általa megvásárolható termékek kerülnek bemutatásra. 

 

Az esetlegesen Eladó által nyújtott mindenkori kedvezményes árak a termékeknél külön-külön kerülnek megjelenítésre. A rendszer ekkor automatikusan az alacsonyabb árral számol és azt jeleníti meg a Bevásárlókosárban.

 

A Vásárló által felhasznált ajándékutalványok/kuponok százalékos vagy konkrét összegre vonatkozó kedvezményre jogosítanak a vételárból. Az ajándékutalványokat a fizetési eljárás során lehet felhasználni, mely után a kedvezmény automatikusan levonásra kerül és megjelenik.

 

Az árváltoztatás jogát külön előzetes értesítés nélkül fenntartjuk!

 

Rendelés - visszaigazolás - szállítás:

 

Rendelés menete:

 

A kiválasztott terméket a darabszámok beírása és az esetleges típus/fajta/szín kiválasztása után a "Kosárba tesz!" gombra kattintva teheti a bevásárlókosárba. A Bevásárlókosár a jobb oldali menüsor tetején található. A kosárban lévő termékeknél a kosár oldalon is törölheti és módosíthatja a darabszámokat. Minden módosítás után kattintson a "Frissítés" gombra (oda-vissza nyíl)! Ha egy adott terméket törölni szeretne a bevásárló kosarából, akkor kérjük kattintson a "Kuka" ikonra a darabszám mellett!

 

A termékek kosárba tétele után a "Kosár megtekintése", majd a „Pénztár" gombbal kezdheti meg a rendelés feladását. Itt a továbblépéshez el kell fogadni jelen ÁSZF-ben leírt feltételeket.

 

Ezután a rendszer rákérdez a webáruházban történő regisztrációra. Ha korábban még nem vásárolt nálunk és/vagy még nem regisztrált, akkor azt ezen a ponton megteheti vagy lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra is a "Vendégként megy a pénztárhoz" gomb megnyomásával, miután a csomagküldéshez szükséges alap adatokat megadta (a rendszer pirossal bekeretezi azon mezőket, melyek kitöltése kötelező.

 

A következő oldal a Szállítási módok kiválasztása. Jelenleg a Magyar Posta Logisztika (MPL) és a DPD futárszolgálattal történik a házhozszállítás. Válasszon a felkínált lehetőségek közül és nyomja meg a "Mentés" gombot. 

Az ezt követő oldalon (Fizetési módok) szintén választhat a futárszolgálat által történő utánvételes kiszállítás, a banki átutalás, a személyes átvételkor KP-ben történő fizetés és a személyes átvétel előre utalás között. Ha a banki átutalás opciót választja, akkor a pénz beérkezése után indítjuk a csomagot. Ebben az esetben elküldjük Önnek a kiállított díjbekérő számlánkat emailben, melynek kézhezvétele után kérjük, hogy a rendelés összegét a Krea-Wood Kft. Raiffeisen banknál vezetett 12010350-01659045-00100009 számú számlájára történő utalással egyenlítse ki! Továbblépéshez kérjük nyomja meg a "Mentés" gombot!

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

 

Ezután jelenik meg az utolsó ellenőrző oldal, ahol minden korábban megadott adatát még egyszer leellenőrizheti. Ha szükséges megváltoztathatja a számlázási / szállítási címet, valamint törölhet a kosárban lévő termékekből vagy megváltoztathatja azok megrendelendő mennyiségét, mielőtt rendelését véglegesítené. 

 

Ajándékutalvány kód megadása itt is lehetséges, mely kedvezményre jogosíthatja a vásárlás során. Ehhez az adott kódot írja a megfelelő mezőbe a termék árak összegzése alatt és kattintson a "Mentés" gombra! Amennyiben helytelen kupon kódot adott meg, vagy a kedvezmény igénybevételéhez nincs elegendő értékű áru a kosarában, akkor a rendszer "Kupon kód nem található. Kérjük próbálja újra" hibaüzenetet ad. 

 

A szállítással vagy az egész rendelési folyamattal kapcsolatos esetleges megjegyzéseit is itt közölheti. A rendelést a "Megrendelés megerősítése" gomb megnyomásával küldheti el nekünk. 

 

Rendelés megerősítése/visszaigazolása: 

 

A rendelési folyamat befejezése után egy megerősítő levelet kapnak vásárlóink.

 

Abban az esetben is értesítést kap ügyfélszolgálatunktól, ha rendelésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel.

 

- Ha az Önnek küldött válaszlevél, visszaigazolás nem érkezik meg 24 órán belül, akkor hibás e-mail címet adott meg. (pl. ékezetes e-mail címek nem léteznek, vagy .com végződés helyett .hu lett beírva, v. elgépelés ..., stb.)

 

Érvényes rendelés: A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha a rendelési folyamat során minden kötelező adatot kitöltött. Ekkor a visszaigazoló levélben a megrendelt termékek (alatt, fölött) látható egy telefonszám és a pontos szállítási, számlázási cím.

 

Kérjük, nézze meg a visszaigazoló levelet, mert az ott látható adatokat kapjuk meg mi is.

 

Érvénytelen rendelés: Ha pl. hiányzik a pontos számlázási, v. szállítási cím. Ekkor a rendelés automatikusan törlésre kerül, és erről értesítést küldünk.

 

A hiányos adatokkal leadott rendelést az adatok javítása után mindig meg kell ismételni.

 

Rendelés visszavonása/törlése: Ha rendelésének leadását követő 24 órán belül úgy dönt, hogy mégsem kéri a megrendelt termékeket, vagy a termékek egy részét, akkor ezen szándékát kérjük telefonon vagy emailben haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunk felé, hogy rendelését módosíthassuk, melyről visszaigazoló emailt küldünk. A teljes rendelés törlése esetén a rendelés státusza (Törölve/Cancelled)-re módosul.

 

Minimális rendelési érték:

 

Nincs minimális rendelési érték.

 

Csomagszállítás futárszolgálattal Magyarország területén:

 

A megrendelt csomag kiszállítása Magyarországon a MPL (Magyar Posta Logisztika) és a DPD futárszolgálat által történik. 

Az MPL szolgáltatóval a szerződéskötés folyamatban van.

 

Csomagszállítási díjak (bruttó):

 

1-10000 Ft-os összértékű megrendelés esetén: 990,- Ft

20.000 Ft-os összértékű megrendelés felett a kiszállítás INGYENES!

 

Fontos !

 

Ha egymás után több rendelést ad le, de a szállítást egyszerre kérné, minden esetben jelezze a korábbi rendelés(ek) számát is! Minden beérkező érvényes rendelést külön kezelünk és teljesítünk! Csak akkor tudjuk összevonni a rendeléseket, ha ezt a megjegyzés rovatban kérik és jelzik, hogy melyik rendeléssel kívánják összevonni azt. Ezen kérését külön, az ügyfélszolgálatunknak küldött email vagy telefonhívás formájában is megteheti.

 

Csomagszállítás futárszolgálattal Magyarországon kívülre:

 

Honlapunkon keresztül jelenleg csak magyarországi szállítási címre szóló megrendeléseket tudunk automata rendelési rendszerünkkel befogadni, de szállítás lehetséges más országba is, ezért kérjük, hogy amennyiben Magyarországon kívülre szeretne termékeket rendelni, lépjen kapcsolatba velünk és így emailben vagy telefonon rendelését leadhatja, valamint tájékoztatni tudjuk a konkrét szállítási költségekről. Ebben az esetben mindenképpen előre fizetést kérünk!

 

A szerződés hatálya:

 

A szerződés a rendelés érvényesítésével, megerősítésével léphet hatályba, ha a kötelező adatokat hiánytalanul megadta a vásárló és a kiszállítással zárul le. A rendelés postázásának megtörténtéről szintén visszaigazoló emailt küldünk, melyben a rendelés státusza (Postázva/Shipped)-re.

 

A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a rendelés során megadott adatok hiányosak, vagy a megjegyzés rovatban nem teljesíthető kérés van feltüntetve.

 

Az érvényes beérkezett rendeléseket általában 4-5 munkanapon belül teljesítjük. Ettől eltérő szállítási időről (esetleges csúszás) ügyfélszolgálatunk a Vásárlónak minden esetben időben értesítést küld.

 

A Vásárló által kézhez kapott csomag tartalmazza minden esetben a Krea-Wood Kft. által kiállított papír alapú számlát. 

 

A visszaélések elkerülése érdekében a Krea-Wood Kft. fenntartja magának a jogot, hogy feltételekhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy ne szolgálja ki azon a vásárlókat, akik nem tartják be a vásárlási szerződésben foglaltakat.

 

Szavatosság, Elállás:

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14  naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató a Honlapon kijelölt székhelyére (6723 Szeged, Hont Ferenc utca 17/B  4.11.) Ezen elállási szándékát kérjük minden esetben írásban: email vagy levél formájában  jelezze!

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk / 2013. évi V. törvény, XXIV. fejezet). A hibás teljesítésért teljes felelősséget vállalunk! A csomagoláskor kétszeresen ellenőrizzük a számlán szereplő és a csomagba kerülő termékeket. A második ellenőrzéskor minden tételt külön újra számolunk, és a darabszámokat feltüntetjük a megrendelőlapokon. 

Az eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Az áru ellenértékét és a legolcsóbb szállítási költséget a termék postai úton történő visszaküldése (melyre a szállítást követő 14  naptári napon belül van lehetőség) esetén legkésőbb a megérkezést követő 30 napon belül visszautaljuk a Vásárló által megadott bankszámlaszámra, vagy postai úton adjuk fel. Ennek megtörténtéről szintén visszaigazoló emailt küldünk, melyben a rendelés státusza (Visszafizetve/Refunded)-re változik.

 

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék (eredeti számlával és/vagy okmányokkal) visszaszolgáltatása esetén köteles a termékek teljes ellenértékét a Vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve ha a Vásárló a termék visszaküldése előtt azt használta, akkor Eladó a használattal értékarányos díjjal csökkentett összeget fog a Vásárló részére visszafizetni.

 

A termékek visszajuttatásának költsége a Vásárlót terheli.

 

Figyelem! Az elállási jog csak a természetes személyek (fogyasztók) felé él. Jogi személy, mint vásárló esetén az elállási jog érvénytelen!Adatvédelem:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

 

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Ügyfélszolgálat:


Ha kérdése lenne, tájékoztatásra van szüksége, vagy reklamálna, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez írjon az info@kreativwebshop.hu e-mail címre, vagy hívja munkanapokon 08:00 és 18:00 között a +36 30 903 6783 telefonszámot.

 

Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, reklamáció, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén a következő szervhez fordulhat:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Dél-alföldi Regionális Felügyelősége

Regionális igazgató: Dr. Horváth Zsuzsanna

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.

6701 Szeged, Pf. 12.

Telefonszám: +36 62 541 737

Telefax: +36 62 541 739

E-mail:  fogyved_daf_szeged@nfh.hu

 

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén a következő szervnél élhet panasszal:

 

Gazdasági Versenyhivatal

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Telefon: 1- 472-8900

 

Szerződő felek jogi vitáinak kezelése:

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetések útján igyekeznek orvosolni. Abban az esetben, ha a tárgyalásos út nem hoz eredményt, úgy jogorvoslatért a felek a Magyarország, Szegedi Városi Bíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) illetékességét kötik ki.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

Az Krea-Wood Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapvető jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

Kik vagyunk, és hogyan tud bennünket elérni?

A Krea-Wood Kft. a Szegedi Törvényszék által nyilvántartott gazdasági társaság, melynek székhelye  6723 Szeged, Hont Ferenc u. 17/B. IV/11. alatt található, cégjegyzékszáma: 06-09-024332, adószáma: 26313474-2-06; közösségi adószáma:  HU26313474 (a továbbiakban: „Krea-Wood Kft.” vagy „mi”). Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük.

Biztosítjuk a felől, hogy véleményét és észrevételeit szívesen vesszük, és – szükség esetén – örömmel nyújtunk további tájékoztatást az Ön adatainak kezelését érintő valamennyi kérdésben, éppen ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést a Krea-Wood Kft. felé intézzen. Adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen: info@krea-wood.com fordulhat. Emellett felveheti velünk a kapcsolatot postai levél ill. futárszolgálati küldemény formájában is a következő címen keresztül: 6723 Szeged, Hont Ferenc u. 17/B. IV/11. Kérjük, a címsorban jelölje meg: a Krea-Wood Kft. adatvédelmi tisztviselője részére.

 

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Például az alábbi információt kapjuk Öntől:

 • Krea-Wood Kft. felhasználói fiókjának elkészítése során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;
 • Emellett a Krea-Wood Kft. felülethez tartozó személyes oldalán (Saját fiók) további információt is megadhat, úgy mint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;
 • Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

Önnek lehetősége van arra, hogy a Krea-Wood Kft. felületre akár Facebook vagy Google fiókján keresztül is regisztrálhasson. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk (Krea-Wood Kft.) továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai, valamint okostelefonos alkalmazásunk használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Weboldalunkon és okostelefonos alkalmazásunkban tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük, és nem kezeljük.

 

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

 1. A Krea-Wood Kft. szolgáltatások nyújtásához az Ön számára

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási területeket, amennyiben alkalmazandók:

 • Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a Krea-Wood Kft. felületén;
 • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
 • Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 • Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Krea-Wood Kft. által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően a hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Krea-Wood Kft. és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

 1. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez

Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van a vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint megkérjük egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.

Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

 1. Marketing tevékenységekhez

Szeretnénk folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldhetünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat a vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

 • a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Saját fiók/ Értesítések és hírlevelek” menüpontban;
 • a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy
 • az Krea-Wood Kft.-vel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással  kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy a személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

 1. Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a Krea-Wood Kft. felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
 • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
 • intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

 

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a Krea-Wood Kft. felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben nem rendelkezik Krea-Wood Kft. fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

 • biztosítási vállalatoknak;
 • piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
 • Krea-Wood Kft. Marketplace partnereknek;
 • a Krea-Wood Kft.-val azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak;

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

 

Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait jelenleg Magyarország területén tároljuk és kezeljük.

Felmerülhet olyan eset, amikor az Ön személyes adatait Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező szervezetnek továbbítjuk. Ezek a szervezetek lehetnek az Európai Unión belüliek és azon kívüliek egyaránt, ide értve azokat az országokat is, ahol az Európai Bizottság megfontolásai szerint a személyes adatok Európai Unióéval legalább megegyező szintű védelme nem biztosított.

Minden esetben megtesszük azokat a lépéseket és óvintézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön adatvédelemhez és információszabadsághoz fűződő jogainak védelmében garantálható legyen a nemzetközi adatközlésben érintett személyes adatok biztonsága. A szolgáltatók és más harmadik személyek felé történő adatközlés biztonságát minden esetben szerződéses kötelezettségek védenek, illetve – ahol szükséges – további biztosítékok szavatolják, úgyis mint az Európai Bizottság által a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről kiadott határozatának rendelkezései, valamint az olyan tanúsítványrendszerek mint például a Privacy Shield, a személyes adatoknak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti továbbítását védő biztonsági pajzs.

A fenti elérhetőségeken keresztül bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben további kérdése lenne azokról az országokról, ahova adatait továbbítjuk, vagy azokról a biztonsági intézkedésekről és biztosítékokról, amelyeket az ilyen adattovábbítások kapcsán alkalmazunk.

 

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez a Barion fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.

Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Krea-Wood Kft. fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.

Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Érintett jog

Meghatározás

Hozzáféréshez való jog

Kérheti tőlünk, hogy:

 • erősítsük meg, amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
 • biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
 • nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,

 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
 • ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 • ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 • ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott a Krea-Wood Kft. fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek a Krea-Wood Kft.-tól érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket a Krea-Wood Kft. nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás és a Krea-Wood Kft. fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog

(zárolási jog)

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:

 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
 • ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek-bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
 • ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Adatok szállíthatóságának biztosítása

(adathordozhatósághoz való jog)

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.

Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszüntetjük.

Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,

 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
 • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

 • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
 •  ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Az adatvédelmi felügyeleti hatóság az alábbi címen érhető el:

A személyes adatok kezelésében illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe:  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125

https://www.naih.hu/online-uegyinditas

Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi garantáljuk, hogy mindent megteszünk majd sérelme békés rendezése érdekében.

 

Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet a Krea-Wood Kft. adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott  értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában:

postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi levelezési címre: 6723 Szeged, Hont Ferenc u. 17/B. IV/11. Kérjük, a címsorban jelölje meg: a Krea-Wood Kft. adatvédelmi tisztviselője részére.